Srodziemnomorska str. 11/4, 02-758 Warsaw, Poland
Recepcion: +48 516 143 101, +48 513 334 198
info@quanton.com.pl

Praca naukowa


PATENTY

Krótki opis patentów

Metoda przywracania stanu funkcjonalnego organizmu człowieka za pomocą kwantowo-falowego oddziaływania, zapewniająca binarną identyfikację ogólnego stanu organizmu i stanu jego narządów, a także realizację ich korekty fiziologicznej poprzez ekspozycje na ciało sygnału elektromagnetycznego o określonych indywidualnie parametrach częstotliwościowych i czasowych.


ARTYKLULY NAUKOWE OPOBLIKOWANE

 

ENSURING A SPECIFIED RELIABILITY LEVEL OF COMPLEX DIAGNOSTICS QUANTON

DEVELOPMENT OF THE METHOD QUANTON DIAGNOSTIC
РОЗРОБКА ДІАГНОСТИЧНИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ РЕГУЛЯТОРНОГО МЕХАНІЗМУ БІОСИСТЕМ ТА ЇХ РЕАКТИВНОСТІ

ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ДІЇ КОМПЛЕКСУ QUANTON

ОПТИМІЗАЦІЯ ПО КРИТЕРІЮ ПРОДУКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИЧНО – ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ «QUANTON»

 


PRACA DOKTORSKA

 

Praca jest integralną częścią bada w zakresie realizacji budżetowych programów badawczych i tematów Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Aerokosmicznego im. M.E. Żukowski „KHAI”

Obroniona 6 maja 2021 r w Narodowym Uniwersytecie Technicznym Rolnictwa im. Petra Wasylenki w Charkowie.

Specjalność: 05.11.17 – urządzenia i systemy biologiczne i medyczne

Link do pracy doktorskiej: https://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/disertacija-ogorodnik.pdf

 

 W pracy jest ugruntowana teoretycznie i potwierdzona eksperymentalnie skuteczność zakresu fal decymetrowych (500 MHz – 3 GHz) do korekcji biosystemu, co pozwala przyspieszyć proces normalizacji stanu funkcjonalnego tego biosystemu do 5-10 dni w porównaniu do 2-3 miesięcy leczenia metodami tradycyjnymi. Ustalono również, że najwyższy poziom efektywności normalizacji stanu funkcjonalnego osiąga się średnio po 5 sesji z późniejszym spadkiem w wyniku aktywacji mechanizmów samoregulacji organizmu i adaptacji do wpływu.

Tłumaczenie polskie 1 i 4 rozdziałów pracy doktorskiej.

DYSERTACJA SYSTEM BIOTECHNICZNY DLA DIAGNOZY NIEINWAZYJNEJ I KOREKCJI STANU FUNKCJONALNEGO CZŁOWIEKA

DYSERTACJA EKSPERYMENTALNE OKREŚLANIE EFEKTYWNOŚCI ZASTOSOWANIA OPRACOWANEGO SYSTEMU BIOTECHNICZNEGO W OPARCIU O KOMPLEKS PRZĘTOWY QUANTON

 

ARTYKULY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE NIEOPUBLIKOWANE

Czym się różni metoda Quanton od istniejących metod IVT oraz KWCz?

Leczenie ostrego zapalenia płuc metodą Quanton