Srodziemnomorska str. 11/4, 02-758 Warsaw, Poland
Recepcion: +48 516 143 101, +48 513 334 198
info@quanton.com.pl

Praca naukowa i patenty

Krótki opis patentów

«Metoda przywracania stanu funkcjonalnego i fizjologicznego osoby za pomocą kwantowo-falowego oddziaływania, zapewniająca binarną identyfikację ogólnego stanu osoby i stanu jej narządów, a także realizację ich korekty poprzez ekspozycje na ciało sygnału elektromagnetycznego o określonej indywidualnie charakterystyce częstotliwościowej i czasowej».

ENSURING A SPECIFIED RELIABILITY LEVEL OF COMPLEX DIAGNOSTICS QUANTON
DEVELOPMENT OF THE METHOD QUANTON DIAGNOSTIC
РОЗРОБКА ДІАГНОСТИЧНИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ РЕГУЛЯТОРНОГО МЕХАНІЗМУ БІОСИСТЕМ ТА ЇХ РЕАКТИВНОСТІ
ОБГРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ДІЇ КОМПЛЕКСУ QUANTON
ОПТИМІЗАЦІЯ ПО КРИТЕРІЮ ПРОДУКТИВНОСТІ ДІАГНОСТИЧНО – ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ «QUANTON»