Srodziemnomorska str. 11/4, 02-758 Warsaw, Poland
Recepcion: +48 516 143 101, +48 513 334 198
info@quanton.com.pl

Wszystko na świecie jest energią

Świat składa się z energii i informacji.

Einstein, po chwili zastanowienia się nad strukturą świata, powiedział kiedyś: „To pole jest jedyną
rzeczywistością istniejącą we Wszechświecie”

Zgodnie z koncepcjami współczesnej fizyki wszystko materializuje się z pustki. Ta pustka
nazywana jest „polem kwantowym”, „polem zerowym” lub „matrycą”. Pustka zawiera energię,
która może zamienić się w materię.

Innymi słowy, materia składa się ze skoncentrowanej energii.

Wniosek: nasze ciało jest polem energii, informacji i inteligencji, które jest stale w stanie ciągłej,
dynamicznej wymiany z otoczeniem.

Dlatego wszystkie substancje materialne, które tradycyjnie stosuje się do „odbudowy” naszego
organizmu, można zastąpić wieloma czystymi i skutecznymi analogami, takimi jak światło,
dźwięk, pole elektromagnetyczne.

Te analogi oferują wiele korzyści:

  • Całkowita (100%) asymilacja przez organizm
  • Możliwość oddziaływania na każdym poziomie: od atomowego do narządowego
  • Łatwe do pomiaru i dozowania